Dedno in družinsko pravo

Pokrivamo področja sestave oporok, zastopanja v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino…

Gospodarsko pravo

Pokrivamo področja prenosov poslovnih deležev, cesijskih pogodb, posredniških pogodb…

Stvarno pravo

Pokrivamo področja kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, najemne pogodbe, posestne spore…

Kazensko pravo

Pokrivamo področja zastopanja v fazi preiskave, zastopanja na glavni obravnavi…

NAŠE STORTIVE

  • sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino…
  • odškodninski zahtevki zavarovalnicam, zastopanje v postopku poravnavanja, sestava odškodninskih tožb…

  • prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe…

  • svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja…

ZAPOSLENI

“Ius est ars boni et aequi.”

“Pravo je spretnost najti dobro in primerno.”

— Celsus filius

Vir: dr. Janez Krajnc, Latinski pravni reki

KJE NAS NAJDETE?

Gregorčičeva 1,
3000 Celje, Slovenija,
Zemljevid →

T: 03/422 41 41
F: 03/422 41 08

info@pelko-kovac.si

PON – ČET: 08:00 – 15:00
PET: 08:00 – 14:00 oz. po dogovoru
SOB, NED, PRAZNIKI: ZAPRTO