pro_bono

Obvestilo o nudenju brezplačne pravne pomoči “pro bono”

Obveščamo vas, da v Odvetniški pisarni Pelko tedensko nudimo brezplačno pravno pomoč »pro bono«, in sicer vsako sredo, med 13.00 in 15.00 uro, na...
8

Kazensko pravo

zastopanje v fazi preiskave, zastopanje na glavni obravnavi, sestava kazenskih ovadb...
9

Dedno pravo

sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino...
1

Stvarno pravo

kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, najemne pogodbe, posestni spori...
3

Civilno pravo

odškodninski zahtevki zavarovalnicam, zastopanje v postopku poravnavanja, sestava odškodninskih tožb...
4

Gospodarsko pravo

prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe...
2

Delovno pravo

svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja...
7

Prekrškovno pravo

zastopanje pravnih oseb, zastopanje fizičnih oseb zaradi kršitve ZVCP, pravni posveti...
pro_bono
8
9
1
3
4
2

Delovno pravo

svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja…

7