Obvestilo o nudenju brezplačne pravne pomoči “pro bono”

Obveščamo vas, da v Odvetniški pisarni Pelko tedensko nudimo brezplačno pravno pomoč »pro bono«, in sicer vsako sredo, med 13.00 in 15.00 uro, na...

Kazensko pravo

zastopanje v fazi preiskave, zastopanje na glavni obravnavi, sestava kazenskih ovadb...

Dedno pravo

sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino...

Stvarno pravo

kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, najemne pogodbe, posestni spori...

Civilno pravo

odškodninski zahtevki zavarovalnicam, zastopanje v postopku poravnavanja, sestava odškodninskih tožb...

Gospodarsko pravo

prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe...

Delovno pravo

svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja...

Prekrškovno pravo

zastopanje pravnih oseb, zastopanje fizičnih oseb zaradi kršitve ZVCP, pravni posveti...

Delovno pravo

svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja…